Μακρίνα Ράγκα

ΣΤΟΡΓΗ: αναγκαία συνθήκη για την ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση παιδιών και ενηλίκων

Με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Παρασκευή 28 Ἰανουαρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063