Ἐκδόσεις

ΣΤΑΥΡΟΣ – ΖΩΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ – ΖΩΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΣΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,Ἐκδόσεις ΛΥΧΝΙΑ, Ἀθήνα 2002.

  Τὸ ἔργο ἀναφέρεται στὶς πολλαπλὲς προτυπώσεις τοῦ  Σταυροῦ
στην Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ διαθήκη ἀλλὰ καὶ  Τοῦ Σωτηριακοῦ καὶ Τοῦ Ἀπολυτρωτικοῦ καὶ τελικῶς Ἀναστάσιμου ἔργου Του, στὴν σύνολη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου

.