Χωρίς κατηγορία

Σάββατο 4 Ιουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα: Τυφλοί, τυφλωτὲς καὶ τυφλωμένοι. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Αὺτὸ τὸ Σάββατο καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα: Τυφλοί, τυφλωτὲς καὶ τυφλωμένοι. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Αὺτὸ τὸ Σάββατο καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα: Τυφλοί, τυφλωτὲς καὶ τυφλωμένοι. Εἴσοδος ἐλεύθερη.