Χωρίς κατηγορία

Σάββατο 4 Ιουλίου, 7:00 μ.μ. – Ομιλία με θέμα “Μορφές δαιμονοπάθειας και τρόποι θεραπείας”

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὸ Σάββατο 4 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ὁμιλία ἀπὸ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Μορφὲς δαιμονοπάθειας καὶ τρόποι θεραπείας».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὸ Σάββατο 4 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ὁμιλία ἀπὸ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Μορφὲς δαιμονοπάθειας καὶ τρόποι θεραπείας».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.