Μακρίνα Ράγκα,  Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές

Πότε θὰ σταματήσῃ ἡ ἐπιδημικὴ κρίση;

Με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Παρασκευή 14 Ἰανουαρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063