Ἐκδρομές

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἱ.Μ. Ὁσίου Δαυῒδ καὶ στὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στὴν Β. Εὔβοια.

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

Σάββατο 22 & Κυριακὴ 23 Ἰουνίου 2013

Θὰ πραγματοποιηθῆ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἱ.Μ. Ὁσίου Δαυῒδ καὶ στὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στὴν Β. Εὔβοια.

Ἀναχώρηση τὸ Σάββατο 23/6 καὶ ὥρα 11:00 π.μ. ἀπὸ ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου.

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευὴ 21 Ἰουνίου στὰ τηλ.: 210 5230948, 6936 901606.

 

 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

Σάββατο 22 & Κυριακὴ 23 Ἰουνίου 2013

Θὰ πραγματοποιηθῆ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἱ.Μ. Ὁσίου Δαυῒδ καὶ στὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στὴν Β. Εὔβοια.

Ἀναχώρηση τὸ Σάββατο 23/6 καὶ ὥρα 11:00 π.μ. ἀπὸ ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου.

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευὴ 21 Ἰουνίου στὰ τηλ.: 210 5230948, 6936 901606.

 

 

Σημ.1 : κατασκηνωτικὴπερίοδοςγιὰτὰμέλητῶνἘπάλξεωνστὶςἐγκαταστάσειςτῆς.Μ. Ἠλείας(στὴνΣκαφιδιὰ) θὰεἶναιἀπὸ18-31 Ἰουλίου. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἂς ἐπικοινωνήσουν μὲ τὰ γραφεῖα μας.

 

Σημ.2: καλοκαιρινὴἐκδρομὴτῆςΕ.Χ.Εστὸἐξωτερικὸθὰπραγματοποιηθῆἀπὸ18-25 Αὐγούστου. ΤόποςπροορισμοῦκαὶὅροισυμμετοχῆςστὸφύλλοτοῦἸουλίου.