Χωρίς κατηγορία

Προσκυνηματικὴ απογευματινή Ἐκδρομὴ, Παρασκευή 31/3

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ

Τὴν Παρασκευὴ τῶν τελευταίων Χαιρετισμῶν 31 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὴ μονὴ τῆς Ἀττικῆς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ

Τὴν Παρασκευὴ τῶν τελευταίων Χαιρετισμῶν 31 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὴ μονὴ τῆς Ἀττικῆς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Πληροφορίες: 210-5230.948, 6936 901606

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

            Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας:

            Λόγῳ τῶν κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, οἱ ὁμιλίες θὰ γίνονται κάθε Σάββατο 6:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ. καὶ θὰ ἀκολουθῇ ἡ πρόβα τῆς χορωδίας.

            Κάθε Κυριακὴ στὶς 4:30 μ.μ. γίνεται πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.

            Καθημερινῶς, παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, μουσικῆς καὶ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πλη/ρίες: Ὁρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις, τηλ.: 2105230948, 6936 901606.

 

Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω

            Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴν αἴθουσα «Μαρία ἡ Μαγδαληνή», Ἀναγεννήσεως 19, (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

            Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.

Πληροφορίες: Ἐπάλξεις Αἰγάλεω, ὑπεύθυνη κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη,

ἰατρὸς-θεολόγος, τηλ. 210 5982 573.