Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης,18/1

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ 

Τὴν  Κυριακὴ 18 Ἰανουαρίου 2015 τὸ πρωὶ θὰπραγματοποιηθῇ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ καὶ ἐκκλησιασμὸς

στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης.

Πληροφορίεςκαὶ δηλώσεις συμμετοχῆς: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα«Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230948, 6987 353063.

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ 

Τὴν  Κυριακὴ 18 Ἰανουαρίου 2015 τὸ πρωὶ θὰπραγματοποιηθῇ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ καὶ ἐκκλησιασμὸς

στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης.

Πληροφορίεςκαὶ δηλώσεις συμμετοχῆς: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα«Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230948, 6987 353063.