Χωρίς κατηγορία

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ, Παρασκευὴ 23 Μαρτίου

Τὴν Παρασκευὴ 23 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ στὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος στὸ Μάτι τῆς Ἀττικῆς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Ἀναχώρηση ὥρα 3.00 μ.μ. ἀπὸ ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες: 210-5230.948, 6936 901606

Τὴν Παρασκευὴ 23 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ στὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος στὸ Μάτι τῆς Ἀττικῆς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Ἀναχώρηση ὥρα 3.00 μ.μ. ἀπὸ ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες: 210-5230.948, 6936 901606