Χωρίς κατηγορία

” Προσδοκία τῶν Χριστουγέννων”, Κυριακὴ 17.12, ὥρα 6:30 μ.μ.


Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση 

            Τὴν Κυριακὴ 17/12 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Γεώργιος Βλαχογιάννης μὲ θέμα:

«Προσδοκία τῶν Χριστουγέννων».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.