Χωρίς κατηγορία

Προβολὴ τῆς ταινίας τῆς Μαρίας Παπαλιοῦ «Δὲν εἶσαι μόνος» 21/4/18 & ὥρα 6:30 μ.μ.

-Τὸ Σάββατο 21 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων θὰ πραγματοποιηθῇ Ἀφιέρωμα στὴν κοινωνικότητα τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας μὲ προβολὴ τῆς ταινίας τῆς Μαρίας Παπαλιοῦ «Δὲν εἶσαι μόνος». Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση μὲ συντονιστὴ τὸν θεολόγο-κοινωνιολόγο κ. Βασίλειο Τσούπρα.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

-Τὸ Σάββατο 21 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων θὰ πραγματοποιηθῇ Ἀφιέρωμα στὴν κοινωνικότητα τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας μὲ προβολὴ τῆς ταινίας τῆς Μαρίας Παπαλιοῦ «Δὲν εἶσαι μόνος». Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση μὲ συντονιστὴ τὸν θεολόγο-κοινωνιολόγο κ. Βασίλειο Τσούπρα.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

-Τὴν Τετάρτη 25 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ ἀναγκη συνεργασίας τῶν Ὀρθοδόξων μπροστὰ στὶς σύγχρονες ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς προκλήσεις».
Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὶς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις καὶ νὰ δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξεύρωμε τρόπους ἐφαρμογῆς τῆς κοινωνικότητος τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀμεσώτερης συνεργασίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν συγχρόνων πολλαπλῶν προβλημάτων.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6936 901606
e-mail: epalxeis@otenet.gr