Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Η φιλόξενη αίθουσα των ΕΠΑΛΞΕΩΝ δέχθηκε τους εκπροσώπους διαφόρων πολιτικών φορέων με κοινούς ή παρεμφερείς στόχους και αναζητήσεις στα πλαίσια του β΄μέρους της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.Σύντομα θα γράψουμε περισσότερα στοιχεία και συμπεράσματα από την πολύ επιτυχημένη αυτή εκδήλωση !

Η φιλόξενη αίθουσα των ΕΠΑΛΞΕΩΝ δέχθηκε τους εκπροσώπους διαφόρων πολιτικών φορέων με κοινούς ή παρεμφερείς στόχους και αναζητήσεις στα πλαίσια του β΄μέρους της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.Σύντομα θα γράψουμε περισσότερα στοιχεία και συμπεράσματα από την πολύ επιτυχημένη αυτή εκδήλωση !