Ἐκδηλώσεις

“Πνευματικὴ πρόοδος καὶ κοινωνικότητα” Σάββατο 13 Ἀπριλίου στις 7:00 μ.μ.

Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς Δ’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, τὸ Σάββατο 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:
“Πνευματικὴ πρόοδος καὶ κοινωνικότητα”.

Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς Δ’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, τὸ Σάββατο 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:
“Πνευματικὴ πρόοδος καὶ κοινωνικότητα”.
Ὁμιλήτρια: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.