Χωρίς κατηγορία

Παιδιά και Κοινωνία, Κυριακή 11/12 στις 11 πρωϊ

Τὴν Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ., στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσουν οἱ: Μακρίνα Ῥάγκα, δικηγόρος, καὶ Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, μὲ θέμα: «Παιδιὰ καὶ κοινωνία». Ἀκολουθοῦν σχετικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ., στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσουν οἱ: Μακρίνα Ῥάγκα, δικηγόρος, καὶ Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, μὲ θέμα: «Παιδιὰ καὶ κοινωνία». Ἀκολουθοῦν σχετικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν παγκόσμια ἡμέρα γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.