Χωρίς κατηγορία

“Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ & Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ”, Κυριακή 7/10 και ώρα 6.30 μ.μ. στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ,Ζήνωνος 3, ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τσούπρας Βασίλειος, θεολόγος -Κοινωνιολόγος