Χωρίς κατηγορία

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, Τετάρτη 20/6 στις 7 μ.μ.

Τὴν Τετάρτη 20 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν ἡ θεολόγος-φιλόλογος κ. Σοφία Μπεκρῆ καὶ ὁ θεολόγος-νομικὸς κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:
« Ὁ Ἑλληνισμὸς στὴν ἱστορικὴ βόρεια Μακεδονία καὶ οἱ τελευταῖες ἀνησυχητικὲς ἐξελίξεις».

Τὴν Τετάρτη 20 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν ἡ θεολόγος-φιλόλογος κ. Σοφία Μπεκρῆ καὶ ὁ θεολόγος-νομικὸς κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:
« Ὁ Ἑλληνισμὸς στὴν ἱστορικὴ βόρεια Μακεδονία καὶ οἱ τελευταῖες ἀνησυχητικὲς ἐξελίξεις».
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἐθνικὴ ὑπόθεση, τὸν χειρισμὸ τῆς ὁποίας διεξάγουν ἀνιστόρητοι καὶ ἐθνομηδενιστικοὶ παράγοντες. Ταυτοχρόνως, ἐπιβάλλεται νὰ ἀναλάβωμε κοινὴ δράση γιὰ τὴν προάσπιση τῶν δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς περιμένομε

Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε
μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε
Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα
παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!

                                                          Οδυσσέας Ελύτης

Ήρθαν ντυμένοι φίλοι
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
το παμπάλαιο χώμα πατώντας
και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.

                                                                Οδυσσέας Ελύτης

Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν πέρασαν,
θα ‘ρθουν, θα περάσουν.
Κριτές θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, οι νεκροί.

                                                                     Κωστής Παλαμάς

Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση εις την ακαρδίαν μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. Ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης

                                                                Ιωάννης Καποδίστριας

 

 

Ήρθαν ντυμένοι “φίλοι” αμέτρητες φορές οι εχθροί μου το παμπάλαιο χώμα πατώντας. Πηγή: www.lifo.gr

.

 

 

 

Ήρθαν ντυμένοι “φίλοι” αμέτρητες φορές οι εχθροί μου το παμπάλαιο χώμα πατώντας. Πηγή: www.lifo.grΉρθαν ντυμένοι “φίλοι” αμέτρητες φορές οι εχθροί μου το παμπάλαιο χώμα πατώντας. Πηγή: www.lifo.gr