Χωρίς κατηγορία

«Ο αγώνας των τυφλών» 3/5/2014 (προβολή ομώνυμης ταινίας)

«Ὁ ἀγώνας τῶν τυφλῶν»

Σάββατο 3 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

«Ὁ ἀγώνας τῶν τυφλῶν»

Σάββατο 3 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 38 ἐτῶν ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τῶν τυφλῶν (Μάϊος 1976) θὰ προβληθῇ ἡ ὁμώνυμη γνωστὴ ταινία τῆς Μαίρης Χατζημιχάλη-Παπαλιοῦ, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία προβάλλονται τόσο ἡ ἀδιαφορία τῆς κρατικῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ὑποκριτικὴ φιλανθρωπία ὀργανώσεων ὅσο καὶ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ τῶν ἀγωνιζομένων τυφλῶν γιὰ ἐργασία καὶ παιδεία καὶ ὄχι ἐπαιτία.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Ἐπάλξεις, 40 ἔτη ἀγώνων (1974-2014)

Κυριακὴ 4 Μαΐου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ μιλήσουν παλαιοὶ καὶ νέοι συνεργάτες τῶν Ἐπάλξεων γιὰ τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, καὶ γιὰ τὴν προσφορὰ ἐπὶ 40 ἔτη τῆς ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις».
Θὰ προηγηθῇ ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου Ὁμονοίας καὶ μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁμιλιῶν θὰ ἀκολουθήσῃ γεῦμα ἀγάπης στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

σ.σ. Παρακαλοῦνται παλαιοὶ καὶ νέοι ἀναγνῶστες μας ὅπως παρευρεθοῦν στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ ὠφέλεια ὅλων.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ παρακαθίσουν στὸ γεῦμα ἀγάπης, νὰ τὸ δηλώσουν τὸ ἀργότερο μέχρι τὸ Σάββατο 3 Μαΐου τὸ μεσημέρι στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063.

Κοινότητες ερήνης

Μετὰἀπὸτὴν Ἀνάσταση, Πεντηκοστῆς τὸθάμα,

ζούσανε ὅλοι οἱΧριστιανοὶμ’ ἀγάπη καὶεἰρήνη

ἄντρες, γυναῖκες καὶπαιδιὰκι εἶχαν ἀξία ὅλοι,

ἀγάπη εἶχαν μέσα τους κι αὐτὴτοὺς ὁδηγοῦσε.

Καὶτά ᾽χαν ὅλα τους κοινά, τὸβιὸς μὰκαὶ τοὺς πόνους,

ὅ,τι χρειάζονταν καθείς, οἱ ἄλλοι τὸν βοηθοῦσαν.

Ἦταν κοινὴ ἡ προσευχὴ κι ἡ θεία Κοινωνία,

κι οἱ ἀποφάσεις τους κοινές, κανεὶς δὲν μένει ἔξω,

γιὰ νά ’ναι οἱ κρίσεις τους σωστὲς μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ χάρη

καὶ νὰ πορεύονται μαζί, εἰρηνικὰ καὶ δίκαια.

Κι ἦταν ἐτοῦτες οἱ γωνιὲς παραδεισένιοι τόποι

γι’ αὐτὸ Ἀγάπες κλήθηκαν, Κοινότητες εἰρήνης.

Ἔτσι ξανάβρε ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του πάλι

κι ἡ εἰκόνα ἄρχισε ξανὰνὰμοιάζει στὴν Αἰτία

πού ’ναι Θεὸς Τριαδικός, προσώπων κοινωνία

καὶ ὄχι ἄτομο σκληρὸ ἢ ἄσχετη πλειάδα.

Σὲ κοινωνία μὲ Θεὸ καὶ μ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους

τὸ πρόσωπο δὲν χάνεται, ζεῖ, συνεργεῖ, προκόβει,

αὐξάνεται, πληθύνεται μὲ ἀρετὴ κι ἀγάπη,

ντύνεται καὶ στολίζεται μὲ ἔργα τῆς εἰρήνης.

Μόν’ ἔτσι φανερώνεται στὸν κόσμο ἡ Ἀλήθεια

γιὰ νὰ Τὴν δοῦν, νὰ Τὴν δεχτοῦν καὶ νὰ σωθοῦνε κι ἄλλοι.

(Ἀπὸ τὴν συλλογὴ ποιημάτων «Γιὰ νά ‘χουμε εἰρήνη, ἐκδ. Ἐπάλξεις)

 

Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων τὴν Κυριακὴ 4 Μαΐου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ λάβῃ χώραἐκδήλωση γιὰ τὴν Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ ὁμιλίες γιὰ τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γιὰ τὴν προσφορὰ ἐπὶ 40 ἔτη τῆς ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις».

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,

τηλ: 210 5230948, 6987 353063, email: epalxeis@otenet.gr