Χωρίς κατηγορία

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ & Η ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, 24/1/2015

Τὸ Σάββατο 24 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα:

«Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος καὶ ἡ τρισδιάστατη εἰρήνη».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 24 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα:

«Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος καὶ ἡ τρισδιάστατη εἰρήνη».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.