Χωρίς κατηγορία

Ο άχρονος εν χρόνω και οι εν χρόνω εις το άχρονον, Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. στις Επάλξεις

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους τὸ Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.  στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ  ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Ὁ Ἄχρονος ἐν χρόνῳ καὶ οἱ ἐν χρόνῳ εἰς τὸ ἄχρονον». 

Είσοδος Ελεύθερη,

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους τὸ Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.  στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ  ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Ὁ Ἄχρονος ἐν χρόνῳ καὶ οἱ ἐν χρόνῳ εἰς τὸ ἄχρονον». 

Είσοδος Ελεύθερη,