Ἐκδηλώσεις

«Οἱ νέοι πρωτοπόροι καὶ στοὺς σύγχρονους ἀγῶνες» την Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. (σ.σ.: Ἡ ὁμιλία τοῦ Σαββάτου ἀναβάλλεται γιὰ τὴν Κυριακὴ 18/11 τὴν ἴδια ὥρα, λόγῳ δυσκολίας προσέλευσης ἐξαιτίας τῆς πορείας γιὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου).

 Τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν 
αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, (β’ ὄροφος, Ὁμόνοια) 

 Τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν 
αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, (β’ ὄροφος, Ὁμόνοια) 
θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία τῆς ἐκπαιδευτικοῦ 
κ. Σοφίας Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
    «Οἱ νέοι πρωτοπόροι καὶ στοὺς σύγχρονους ἀγῶνες».

        Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη. 
  

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα αυτή την Κυριακή 18/11/2012 γίνονται:

                                                                   -   πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                                                                   -  πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ)

 

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.