Χωρίς κατηγορία

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΛΩΣΗ! Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΥΡ. 29/5

Τὴν Κυριακὴ 29 Μαΐου και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν:
• ὁ στρατηγὸς Ταμουρίδης Νικόλαος, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς τοῦ Γ.Ε.Σ,
• ὁ Ἐμ.Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-δημοσιογράφος καὶ
• ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος,μὲ θέμα:
«Ἡ γενικὴ παράλυση τῆς χώρας καὶ τρόποι θεραπείας».
Θα ακολουθήσει επετειακό αφιέρωμα στην άλωση με την χορωδία Επάλξεις.
Εἴσοδος Ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 29 Μαΐου και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσουν:
• ὁ στρατηγὸς Ταμουρίδης Νικόλαος, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς τοῦ Γ.Ε.Σ,
• ὁ Ἐμ.Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-δημοσιογράφος καὶ
• ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος,μὲ θέμα:
«Ἡ γενικὴ παράλυση τῆς χώρας καὶ τρόποι θεραπείας».
Θα ακολουθήσει επετειακό αφιέρωμα στην άλωση με την χορωδία Επάλξεις.
Εἴσοδος Ἐλεύθερη.