Χωρίς κατηγορία

Ορθοπραξία και κρίση, Κυριακή 6/3

Τὴν Κυριακὴ 6 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος καθηγητὴς μὲ θέμα:
«Ὀρθοπραξία καὶ κρίση»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 6 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος καθηγητὴς μὲ θέμα:
«Ὀρθοπραξία καὶ κρίση»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.