Ἐκδηλώσεις

ΟΜΙΛΙΑ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Οἱ Πατέρες ὡς ἐργάτες τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης»

Σάββατο 15 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.

Ὁμιλητὴς:  π. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀττικῆς

Εἴσοδος ἐλεύθερη

«Οἱ Πατέρες ὡς ἐργάτες τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης»

Σάββατο 15 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.

Ὁμιλητὴς:  π. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀττικῆς

Εἴσοδος ἐλεύθερη