Ἐκδηλώσεις

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9/2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 24ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Ἀνακοίνωση- Πρόσκληση

           Τὴν Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θλιβερῆς ἐπετείου της δολοφονίας τοῦ Ἰ. Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831), θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἰωάννης Καποδίστριας: Ἕνας κυβερνήτης μὲ ὅραμα».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.        

  Σημ.1. Λαμβάνεται πρόνοια γιὰ τὴν τήρηση ὅλων τῶν ἀπαιτούμενων μέτρων ἀσφαλείας στὴν αἴθουσά μας. Οἱ ὁμιλίες ἀνεβαίνουν καὶ στὸ διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

          Σημ.2. Τὰ ἱστορικὰ λάθη τοῦ παρελθόντος ἄς ἀποτελέσουν ἕνα μάθημα γιὰ μᾶς τοὺς νεώτερους -λαὸ καὶ ἄρχοντες-, ὥστε νὰ συνεργαστοῦμε ἐπιτέλους μὲ συνέπεια καὶ ὅραμα γιὰ τὸ καλὸ τῆς πολύπαθης πατρίδος μας, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Ἀσημίνα Τσάμου