Χωρίς κατηγορία

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ, ΑΘΗΝΑ 2011, β’ ἔκδοση 2014

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ, Εἰσαγωγή, σχόλια καὶ λεξιλόγιο ὑπὸ Βασ.Τσούπρα, Ἐκδόσεις “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑ  2011, β’2014

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ, Εἰσαγωγή, σχόλια καὶ λεξιλόγιο ὑπὸ Βασ.Τσούπρα, Ἐκδόσεις “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑ  2011, β’2014