Ἐκδηλώσεις

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων “Ονήσιμος” και ΣΦΕΕ στις Επάλξεις

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση
 
Tὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἉγίουὈνησίμου, προστάτου τῶν φυλακισμένων, οἱ Ἐπάλξεις διοργανώνουν ὁμιλία μὲ θέμα:

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση
 
Tὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἉγίουὈνησίμου, προστάτου τῶν φυλακισμένων, οἱ Ἐπάλξεις διοργανώνουν ὁμιλία μὲ θέμα:
«Τὸ σωφρονιστικὸ σύστημα στὴ χώρα μας.
Προβλήματα-προοπτικές».
Ὁμιλητὲς:
Βέννης Χρῆστος, δικηγόρος, πρόεδρος τοῦ Σ.Φ.Ε.Ε (Σύλλογος Φίλων Ἑλληνοφώνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ).
Παπασαραντόπουλος Ἰωάννης, Πρόεδρος τοῦ συλλόγου «Ὀνήσιμος».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.