Ἐκδηλώσεις

ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, Σάββατο 6/4 & ώρα 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 6 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια  θὰ  μιλήσῃ η φιλόλογος –θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Οἱ βαθμίδες τῶν ἀρετῶν σύμφωνα μὲ τν Ἁγ. Ἰωάννη Κλίμακος» Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 6 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια  θὰ  μιλήσῃ η φιλόλογος –θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Οἱ βαθμίδες τῶν ἀρετῶν σύμφωνα μὲ τν Ἁγ. Ἰωάννη Κλίμακος» Εἴσοδος ἐλεύθερη.

                       Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι ὁ ἐνάρετος βίος ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν προοδευτική μας ἄσκηση καὶ τὸν συνεχῆ ἀγῶνα πρὸς δόξα Χριστοῦ καὶ ἐπ’ ὠφελείᾳ ὅλων.