Χωρίς κατηγορία

Μορφωτικὴ ἐκδρομὴ,16 – 24 Αὐγούστου 2015,Κάτω Ἰταλία, Σικελία, Πομπηΐα & Ῥώμη

Μορφωτικὴ ἐκδρομὴ
16 – 24 Αὐγούστου 2015
Κάτω Ἰταλία, Σικελία, Πομπηΐα & Ῥώμη
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς
στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063

Μορφωτικὴ ἐκδρομὴ
16 – 24 Αὐγούστου 2015
Κάτω Ἰταλία, Σικελία, Πομπηΐα & Ῥώμη
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς
στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων γίνονται:
Κάθε Τετάρτη καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., γιὰ τὸ διάστημα ἀπὸ 1η Ἰουνίου ἕως καὶ τέλη Ἰουλίου, ἐπίκαιρη ὁμιλία.
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μουσικὴ πρόβα καὶ πρόγραμμα χορωδίας.
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρο-
νικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ
ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,
τηλ: 210 5230948, 6987 353063.
Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴν αἴθουσά των,

Ἀναγεννήσεως 19 (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση
κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν
τὶς δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
Πληροφορίες: Μαγδαληνὴ Κόκορη,
Ἰατρός-Θεολόγος, τηλ. 210 59 82 573.