Χωρίς κατηγορία

ΛΟΓΟΣ & ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, 5/3 στις 6.30 μ.μ

 Τὸ Σάββατο 5 Mαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Σοφία Μπεκρῆ , φιλόλογος – θεολόγος,
μὲ θέμα: «Λόγος καὶ πράξη στὴν Καθολικὴ Ὀρθοδοξία».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 Τὸ Σάββατο 5 Mαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Σοφία Μπεκρῆ , φιλόλογος – θεολόγος,
μὲ θέμα: «Λόγος καὶ πράξη στὴν Καθολικὴ Ὀρθοδοξία».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 Τὴν Κυριακὴ 6 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος καθηγητὴς μὲ θέμα:
«Ὀρθοπραξία καὶ κρίση»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948,
κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr