Χωρίς κατηγορία

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11:00π.μ, ΑΓΙΑΣΜΟΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

                Τὴν Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11:00π.μ., μὲ τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2018-2019, θὰ πραγματοποιηθῇ στὶς «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια ἡ τελετὴ Ἁγιασμοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα, μὲ τίτλο «Δυὸ καλοκαίρια στὰ βουνὰ» καὶ ὑπότιτλο «Πολὺ περπάτημα, λίγο παιχνίδι καὶ πάρα πολλὴ μάθηση».

                Τὴν Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11:00π.μ., μὲ τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2018-2019, θὰ πραγματοποιηθῇ στὶς «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια ἡ τελετὴ Ἁγιασμοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα, μὲ τίτλο «Δυὸ καλοκαίρια στὰ βουνὰ» καὶ ὑπότιτλο «Πολὺ περπάτημα, λίγο παιχνίδι καὶ πάρα πολλὴ μάθηση».

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν εἰδικὴ ὡς ἄνω ἐκδήλωση, γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας καὶ νὰ χαροῦμε τὴν παρουσίαση τοῦ νέου μας βιβλίου, ποὺ μὲ γλαφυρὸ ἀφηγηματικὸ τρόπο μᾶς εἰσάγει στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στοὺς θησαυροὺς τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσης.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.