Χωρίς κατηγορία

Κοπὴ Βασιλόπιττας, Κυριακὴ 14 Ἰανουαρίου, ὥρα 6:30 μ.μ.

Κοπὴ Βασιλόπιττας
Κυριακὴ 14 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.
• Ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.
•Σύντομη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.
 

Κοπὴ Βασιλόπιττας
Κυριακὴ 14 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.
• Ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.
•Σύντομη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.