Χωρίς κατηγορία

Κοπὴ Βασιλόπιττας, Κυριακή 11/1/2015 στις 11 το πρωί

 

Κυριακὴ 11 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.

• Ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.

• Ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: 

 

Κυριακὴ 11 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.

• Ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.

• Ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: 

«Οἱ Χριστιανοὶ μπροστὰ στὰ χρονίζοντα προβλήματα τοῦ τόπου».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Παρακαλεῖσθε ὅπως παρευρεθῆτε στὴν ἐκδήλωση αὐτήν, γιὰ νὰ συμπροσευχηθοῦμε γιὰ τὴν προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ πρόοδο ὅλων μας καὶ γιὰ τὴν πρόοδο τῆς φιλτάτης πατρίδος μας, ποὺ ἀντιμετωπίζει ὅλο καὶ δυσχερέστερα προβλήματα.