Χωρίς κατηγορία

Κοπὴ Βασιλόπιτας, Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου 6:30 μ.μ.

Κοπὴ Βασιλόπιτας
Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας
             Μὲ παραδοσιακὰ κάλαντα, ποιοτικὰ ἄσματα, κεράσματα καὶ σύντομη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος μὲσα  στὴν ἀπεραντοσύνη καὶ τὴν αἰωνιότητα».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Κοπὴ Βασιλόπιτας
Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας
             Μὲ παραδοσιακὰ κάλαντα, ποιοτικὰ ἄσματα, κεράσματα καὶ σύντομη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων Β. Τσούπρα μὲ θέμα: «Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος μὲσα  στὴν ἀπεραντοσύνη καὶ τὴν αἰωνιότητα».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Παρακαλοῦνται οἰ ἀναγνῶστες μας νὰ προσέλθουν γιὰ τόνωση τοῦ ἠθικοῦ καὶ ἀναθέρμανση τῆς ἐλπίδος γιὰ κοινὴ σωτηρία καὶ πρόοδο.
Σᾶς περιμένομε!