Ἐκδηλώσεις

«Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας» Κυριακὴ 19 Μαΐου 2013

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων διοργανώνεται τὴν  Κυριακὴ 19 Μαΐου 2013
κδήλωση γι τν «Κοινωνικότητα τς ρθοδοξίας» μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων διοργανώνεται τὴν  Κυριακὴ 19 Μαΐου 2013
κδήλωση γι τν «Κοινωνικότητα τς ρθοδοξίας» μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:
 
·       Κοινὸς ἐκκλησιασμὸς τὸ πρωὶ στὸν ΝἉγΚων/νου Ὁμονοίας & μνημόνευση εὐεργετῶν καὶ προστατῶν προσώπων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
·       Σύσκεψη στὶς 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας, γιὰ τὴν «Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας». Εἰσηγητές: Οἱ καθηγητές Γανωτὴς Κωνσταντῖνος, Δελλασούδας Λαυρέντιος, Μπεκρῆ Σοφία καὶ Τσούπρας Βασίλειος.
Συντονίζει ὁ θεολόγος καθηγητὴς Γ. Τσούπρας.
Θὰ ἀκολουθήσῃ βράβευση προσώπων καὶ φορέων μὲ ἱεραποστολικὴ καὶ κοινωνικὴ δράση.
· Κοινὸ γεῦμα ἀγάπης 1:30μ.μ. εἰς μνήμην Μαριάννας Χατζοπούλου.
 
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
  
 
        Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ λάβετε μέρος στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ πρὸς ἀναγνώριση τοῦ τριπλοῦ ἔργου τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας (πνευματικοῦ – μορφωτικοῦ – κοινωνικοῦ) καὶ πρὸς τόνωση τοῦ φιλάδελφου κοινοτικοῦ πνεύματος ὡς μοναδικῆς διεξόδου γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς σύγχρονης πολύπλευρης κρίσεως.
 
 
Χριστὸς Ἀνέστη!