Χωρίς κατηγορία

Καλοκαιρινὸ Βραδυνὸ, 1 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., Προαύλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω

Καλοκαιρινὸ Βραδυνὸ

Τρίτη 1 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.

Προαύλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω  (ὁδ. Θηβῶν)

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Καλοκαιρινὸ Βραδυνὸ

Τρίτη 1 Ἰουλίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.

Προαύλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω  (ὁδ. Θηβῶν)

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Παραδοσιακὰ τραγούδια ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων καὶ χοροὺς ἀπὸ τὸ χορευτικὸ τμῆμα τῶν κυριῶν τοῦ Αἰγάλεω.
  • Σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ τοὺς κ. Β. Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο καὶ κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρὸ-θεολόγο, ὑπεύθυνη τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω.
  • Παγωτὸ καὶ ἄλλα κεράσματα.

Καλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν ἐκδήλωση αὐτὴ πρὸς προσωπική των ἐνδυνάμωση καὶ ἐπικοινωνία μὲ ἄλλους ἀδελφούς.

Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις ΥΠΕΡ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ