Χωρίς κατηγορία

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ, 9/4 στις 7 μ.μ.

–  Τὸ Σάββατο 9 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00.μ.μ., στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ
μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Θεολογικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάλυση τοῦ Ἀκαθίστου Ὑμνου.»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

–  Τὸ Σάββατο 9 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00.μ.μ., στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ
μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Θεολογικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνάλυση τοῦ Ἀκαθίστου Ὑμνου.»
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

– Τὸ Σάββατο 16 Απριλίου στὶς 6:00 μ.μ., στὴν ἴδια αἴθουσα, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση μὲ θέμα:
«Οἱ ἀγῶνες τῶν Θεολόγων τότε και σήμερα». Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν Φοιτητικῶν Θεολογικῶν Ἀγώνων τοῦ 1962, ποὺ ἐπηρέασαν δραστικὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση στὴν ἐποχή τους καὶ ὑπῆρξαν τὸ προοίμιο τῶν κοινωνικῶν ἀγώνων τοῦ «114».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210- 5230.948, κιν. 6987 353063,  e-mail: epalxeis @ otenet . gr