Μακρίνα Ράγκα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Η χαρά της μητέρας επένδυση για το μέλλον των παιδιών

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 8:30 μ.μ., με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063