Σχετική εικόνα
Χωρίς κατηγορία

“Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1940-41”, Κυριακή 28/10 και ώρα 6 μ.μ. στις Επάλξεις

Τὴν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας, Σλαβολόγος κ. Γεώργιος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1940-1941».

Μηνύματα καὶ ἄσματα τοῦ ἀγῶνος θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία Ἐπάλξεις. Εἴσοδος ἐλεύθερη.Σᾶς περιμένομε.
Σχετική εικόνα

Τὴν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας, Σλαβολόγος κ. Γεώργιος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1940-1941».

Μηνύματα καὶ ἄσματα τοῦ ἀγῶνος θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία Ἐπάλξεις. Εἴσοδος ἐλεύθερη.Σᾶς περιμένομε.
Σχετική εικόνα