Χωρίς κατηγορία

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ, 21/12 στις 7 μ.μ.

Τὴν  Κυριακὴ 21 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωτοῦ: Προφητεῖες καὶ προρρήσεις.».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν  Κυριακὴ 21 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωτοῦ: Προφητεῖες καὶ προρρήσεις.».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.