Χωρίς κατηγορία

“Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ” Σάββατο 6/10 & ώρα 6.30 μ.μ. στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Ζήνωνος 3, Ομιλήτρια: Μπεκρή Σοφία, Φιλόλογος-Θεολόγος

Τὸ Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ οἱ νέοι σήμερα».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς περιμένομε.

Τὸ Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ οἱ νέοι σήμερα».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς περιμένομε.