Χωρίς κατηγορία

Η ομιλία της Κυριακὴς 22 Μαΐου ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 και ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,