Χωρίς κατηγορία

Η ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, Σάββατο 11/3 & ώρα 6.30 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 11 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Ἡ μετάληψη καὶ ἡ μετάδοση τοῦ θείου φωτισμοῦ.»

Ἡ ὁμιλία διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε καὶ νὰ δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα.

Σᾶς περιμένομε.

Τὸ Σάββατο 11 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Ἡ μετάληψη καὶ ἡ μετάδοση τοῦ θείου φωτισμοῦ.»

Ἡ ὁμιλία διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἅγ. Γρηγόριο Παλαμᾶ.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε καὶ νὰ δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα.

Σᾶς περιμένομε.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.