Ἐκδηλώσεις

«Η κοινωνική προσφορά ως κριτήριο της Κρίσεως» 22/2/2014

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:
«Η κοινωνική προσφορά ως κριτήριο της Κρίσεως»

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:
«Η κοινωνική προσφορά ως κριτήριο της Κρίσεως»

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ χοροί, ὥρα 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν.
Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
Πληρ/ίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,
τηλ: 210 5230948, 6987 353063.