Ἐκδηλώσεις

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ, Σάββατο 30/3 & ώρα 6.30 μ.μ. στις Επάλξεις

 Τὸ Σάββατο 30 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β΄ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ ἀληθινὴ Σταυροπροκύνηση»
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι ἡ πραγματικὴ προσκύνηση πρὸς τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ βίωση, διάδοση καὶ προάσπιση τῆς σταυροειδοῦς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.
 

 Τὸ Σάββατο 30 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β΄ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ ἀληθινὴ Σταυροπροκύνηση»
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι ἡ πραγματικὴ προσκύνηση πρὸς τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ βίωση, διάδοση καὶ προάσπιση τῆς σταυροειδοῦς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.