Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ.