Χωρίς κατηγορία

Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΦΙΛΑΔΕΛΦΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, Κυριακή 19/2 στις 6.30 μ.μ.

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ φιλάδελφη

Παγκόσμια Πρωτοπορία

Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.

Ὁμιλήτρια: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ φιλάδελφη

Παγκόσμια Πρωτοπορία

Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.

Ὁμιλήτρια: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Στὴν ἐποχή μας ποὺ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα καὶ προπαντὸς ἡ χώρα μας εἶναι βυθισμένη στὴν πολύπλευρη κρίση, ἡ μελέτη καὶ μίμηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ λαμπροῦ ἀστέρος τοῦ 16ου αἰῶνος,  μπορεῖ νὰ μᾶς ἐμπνεύσῃ  φιλάδελφη δράση γιὰ κοινὴ σωτηρία. 

Πληροφορίες γιὰ τὰ προγράμματα, τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς ἐκδρομές:  Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα«Ἐπάλξεις», τηλ.: 210-5230948, 6936 901606.