Χωρίς κατηγορία

ΗΜΕΡΙΔΑ:«Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἄλλοτε καὶ τώρα» Κυριακή 19/10 στις 11 π.μ.

Τὴν Κυριακὴ 19 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 11π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλατεία Ὁμονοίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἕλληνος θὰ πραγματοποιηθῇ ἡμερίδα μὲ τὸ γενικὸ θέμα:                                                       

Τὴν Κυριακὴ 19 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 11π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλατεία Ὁμονοίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἕλληνος θὰ πραγματοποιηθῇ ἡμερίδα μὲ τὸ γενικὸ θέμα:                                                       

«Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἄλλοτε καὶ τώρα».

Εἰσηγητὲς:

α) Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος: «Ἡ ἐνότητα και ἡ  διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας».

β) Κουρταλίδης Ἀθανάσιος,  φιλόλογος, πρώην σχολικὸς σύμβουλος : «Χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας».

γ) Βέννης Χρῆστος, δικηγόρος–πρόεδρος τοῦ συλλόγου Φίλων τῶν Ἑλληνοφώνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ: «Φύλακες τοῦ Ἑλληνισμοῦ σήμερα».

δ) Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος‒φιλόλογος: «Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ ὁ ἔρως τοῦ Ἕλληνος λόγου».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση καὶ θὰ ἐξαχθοῦν πορίσματα.

Εἴσοδος   ἐλεύθερη

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παραβρεθῆτε στὴν σύσκεψη αὐτή, ὥστε νὰ ἐξετάσωμε ὅλοι μαζὶ τὶς δυνατότητες προόδου τοῦ γλωσσικοῦ μας θησαυροῦ, γιὰ τοῦ ὁποίου κατεγράφη ἡ θεία καὶ ὑψηλότερη ἀνθρώπινη σοφία καὶ ἡ ὁποία μπορεῖ καὶ σήμερα νὰ συμβάλῃ στὴν συνεννόηση καὶ στὴν εἰρήνευση τῶν λαῶν.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Μαγδαληνὴ  Κόκκορη  

 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, 6987 353063

e-mail.:epalxeis@otenet.gr

 

 Ἐν Ἀθήναις, τῇ 6ῃ Ὀκτωβρίου 2014