Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

Εὐχές Ἀναστάσεως – Ἐνημέρωση

 

         Ἡ Διοίκηση καὶ τὰ μέλη τῆς Πολιτιστικῆς καὶ Κοινωνικῆς κινήσεως «Ἐπάλξεις» εὐχόμαστε σὲ ὅλους τοὺς φίλους, συνεργάτες καὶ λοιποὺς ἀγωνιζομένους γιὰ ἑλληνορθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία «Καλὴ Ἀνάσταση» καὶ πλήρη φωτισμὸ γιὰ δημιουργικὴ δράση πρὸς προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ πρόοδο καὶ σωτηρία.

 

         Ἡ Διοίκηση καὶ τὰ μέλη τῆς Πολιτιστικῆς καὶ Κοινωνικῆς κινήσεως «Ἐπάλξεις» εὐχόμαστε σὲ ὅλους τοὺς φίλους, συνεργάτες καὶ λοιποὺς ἀγωνιζομένους γιὰ ἑλληνορθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία «Καλὴ Ἀνάσταση» καὶ πλήρη φωτισμὸ γιὰ δημιουργικὴ δράση πρὸς προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ πρόοδο καὶ σωτηρία.

                Μὲ τὴν εὐκαρία αὐτὴ ἐνημερώνουμε ὅλους ὅτι τὸ Μέγα Σάββατο καὶ ὥρα 16.30 μ.μ. ὡς καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀναστάσεως καὶ ὥρα  10 π.μ. θὰ προβληθῇ στὴν ΕΤ1 ἡ ἐπίκαιρη ταινία «Δὲν εἶσαι μόνος».

Εὐελπιστοῦντες στὴν συνεργασία ὅλων γιὰ τὸ κοινὸ καλό, εὐχόμαστε καὶ πάλι «Καλὴ Ἀνάσταση» καὶ κάθε καλό!

 

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Β. Τσούπρας

Σ. Μπεκρῆ