Χωρίς κατηγορία

Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς καὶ Ἁγιοπνευματικὸς φωτισμός, 7/3 στις 7 μ.μ.

 Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς Β’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἅγ. Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τὸ Σάββατο 7 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:

 Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς Β’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἅγ. Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τὸ Σάββατο 7 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:
«Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς καὶ Ἁγιοπνευματικὸς φωτισμός».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.