Χωρίς κατηγορία

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Ἐπάλξεις ΓΙΑ Καλὴ Ἀνάσταση, μὲ φώτιση γιὰ ὅλη μας τὴν ὕπαρξη, ψυχική, πνευματικὴ καὶ σωματική.